QuickWin oproep 2011

Op verschillende overlegmomenten over de Europese natuurdoelstellingen brachten doelgroepen ideeën aan om de doelstellingen te realiseren. Daarom lanceerde de Vlaamse overleggroep in 2011 een projectoproep voor IHD-QuickWin-projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

In totaal kregen 9 voorstellen groen licht.

  • Landduinenherstel Keiheuvel (Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor (BE2100040), BosgroepZuiderkempen)
  • Biodiversiteit in Berkenbroek (Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof (BE2221314); Abeek met aangrenzende moerasgebieden (BE2200033), Bosgroep Noordoost-Limburg vzw)
  • Duingraslandherstel Warandeduinen (Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin (BE2500001), Natuurpunt)
  • Opstarten gewenst beheer Schuddebeurze (Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin (BE2500001), Natuurpunt)
  • Landbouw graaft poel voor kamsalamander (Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek (BE2300044), Boerenbond)
  • Boterhoek (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen (BE2300007), WBE Vlaamse Ardennen)
  • Heideherstel Bananenven (Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (BE2100017), Landelijk Vlaanderen)
  • Wijgmaalbroek (Demervallei (BE2400014), Landelijk Vlaanderen)
  • Schraalgraslandherstel in de Mombeekvallei (Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw (BE2200038), Natuurpunt)