Publicaties

Hieronder vind je de verzameling vanĀ verschillende publicaties in verband met de Natura 2000-gebieden. Als je surft naar een specifiek gebied op deze site, hangen daaronder ook alle publicaties van dat gebied in kwestie onder de tab 'publicaties'.

Onderbouwend rapport gewestelijke instandhoudingsdoelen (G-IHD)

Dit rapport beschrijft concreet de gebruikte methodes voor de habitattypes en soorten, de toepassing ervan op elk habitat en soort, en de vertaling in gewestelijke doelstellingen. Het fungeerde als basis voor het opstellen van de gewestelijke natuurdoelen die werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering.

Besluit vaststelling gewestelijke instandhoudingsdoelen (G-IHD)

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats