Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Over Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt toeroept. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht…

Beleid in Vlaanderen

Hoe wordt Natura 2000 toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de gebieden afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles ten slotte geëvalueerd?

Wonen, werken & genieten van Natura 2000

Al wie woont of werkt in Natura 2000 -gebied leest best deze nuttige tips. De richtlijnen voor bedrijven in verband met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Passende Beoordeling komen ook uitgebreid aan bod. En uiteraard kun je volop genieten van de prachtige Natura 2000-natuur in Vlaanderen dankzij de vele recreatiemogelijkheden.

Communicatietools

Het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van het bestaan en de werking van Natura 2000 . Daarom bieden we enkele communicatiemiddelen aan zodat iedereen die werkt rond Natura 2000 dit kan uitleggen aan het brede en/of een meer gespecialiseerd publiek. Van presentaties, over handige infoposters tot filmpjes.