2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
822
2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Kleine Nete
+

Toename tot een totale oppervlakte van 8 ha door omvorming in een complex van habitattypes 2310/2330 en 4030 (9190).

Er wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • Vergrassing
  • Verbossing
  • Invasieve exoten
  • Naakte bodem > 10 %
  • (Korst)mosvegetaties > 10 %
  • Voldoende aantal sleutelsoorten en successiestadia

Voorkomen van Gladde slang en dagvlindersoorten zoals de Heivlinder als kwaliteitsindicatoren.