Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

In 2019 bestaat de Europese Vogelrichtlijn 40 jaar. Samen met de Habitatrichtlijn vormt ze de basis van het Natura 2000 -beleid. Daarom organiseren Inverde, Natuur en Bos en Natuurpunt de volgende editie van de Natura 2000 Inspiratiedag in teken van dit jubileum. We beginnen de dag met een terugblik op 40 jaar Vogelrichtlijn in Europa en in Vlaanderen. We overlopen de behaalde successen en denken na over de toekomstige uitdagingen. Daarna...
Op 30 november 2016 heeft de Vlaamse Regering besloten om een monitoringsplan voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op te stellen. In uitvoering hiervan werd de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de opdracht toegewezen om een monitoringsplan op te zetten in samenwerking met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ( ANB ), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de projectleider PAS. Lees meer over deze beslissing Voor de opvolging van de PAS...
Soortenkennis is onmisbaar in de natuur- en groensector. Om natuurstreefbeelden te herkennen, natuurbeheerplannen op te maken, beheermonitoring te kunnen uitvoeren etc., is het van belang om verschillende sleutelsoorten te kunnen identificeren. Inverde lanceert daarom een vormingsinitiatief* om soortenkennis op te frissen. In de nieuwsbrief 'soorten onder de loep' wordt iedere week een plantensoort onder de loep genomen. ► Lees de vorige edities...
Demer - website Sigmaplan
Elk jaar brengt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) de toestand van de Sigmagebieden en het ecosysteem van de Zeeschelde in kaart. Eind 2018 verscheen een rapport over 2017. Algemeen is er een gunstige ontwikkeling van het bodemleven, de garnalen en het visbestand in de Zeeschelde. De vogelaantallen gaan er echter op achteruit. Ondanks die algemene trend, betekenen de Sigmagebieden wel een opsteker voor broedvogels. De...
Kamsalamander - Rollin Verlinde, Vildaphoto
De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Vrouwtjes worden tot 18 cm lang, mannetjes blijven iets kleiner (tot 16 cm). De buik is opvallend geel tot oranjerood met een onregelmatig patroon van grote zwarte vlekken. De kamsalamander heeft het niet gemakkelijk, door het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen is hij een zeldzaam amfibie geworden. Wil je weten...
LIFE Animated heeft een kort animatiefilmpje gelanceerd om het brede publiek kennis te laten maken met de natuur en diersoorten in het Meetjesland. Verschillende Natura 2000 mascottes, zoals de kamsalamander en de vleermuis, nemen de kijker mee op sleeptouw in hun avonturen. Dit filmpje komt mede tot stand dankzij de LIFE BNIP financiering voor innoverende natuurprojecten, waarbij LIFE Animated één van de geselecteerde kandidaten was.
In december 2018 keurde de Vlaamse overheid de soortenbeschermingsprogramma 's ( SBP 's) voor boomkikker en bruine kiekendief goed. De Vlaamse overheid investeert daarmee de komende vijf jaar ruim 250.000 euro in de duurzame bescherming van en het onderzoek naar de boomkikker, de enige inheemse kikkersoort die kan klimmen. Voor diezelfde periode is ook 350.000 euro voorzien voor de bescherming en instandhouding van de bruine kiekendief. ► Kom...
De provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed nodigen u uit voor het Lerend Netwerk over geïntegreerde beheerplannen. Hierbij ligt de focus op het beheer van verblijfplaatsen van vleermuizen met erfgoedwaarde (forten, bunkers, ijskelders, …). Hoe komt een geïntegreerd beheerplan tot stand? Welke premies zijn er voor handen? Welke aspecten rond erfgoed en natuur kunnen in de onderzoeksfase...
foto Oosthoekduinen - Thierry Deconinck- Arofex
Het ANB herstelt Europees beschermde topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek van Knokke. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer), via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het gebied ten...
foto Paul Van Caesbroeck
In september startte het ANB met inrichtingswerken in het natuurgebied Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het recent goedgekeurde natuurbeheerplan en zullen een paar jaar duren. Ze zullen de natuurwaarden en de beleving van het gebied sterk verbeteren. Lees meer
foto Lozerheide Vanessa Geenens
In natuurgebied Lozerheide, gelegen in de gemeente Bocholt en 210 hectare groot, worden vanaf najaar 2018 grootschalige werken uitgevoerd ten behoeve van vijverherstel. De grote vijver wordt heringericht tot een geschikt leefgebied voor riet- en watervogels, zoals lepelaar en roerdomp. Lozerheide is trouwens de enige broedplaats voor lepelaar in Limburg. ► Lees meer
De laatste jaren verminderden of verdwenen een aantal soorten waterplanten in de Kraenepoel . Watervogels zoals ganzen en eenden beschouwen de planten namelijk als een delicatesse. Om de kansen voor de waterplanten in de vijver te verhogen, werden op verschillende plaatsen kooien over de planten heen gezet. Op die manier krijgen ze meer kansen om zich te vestigen en kan onderzocht worden of een aantal waterplanten zich opnieuw kunnen vestigen en...
foto Filip Hubin
Het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en de gemeentebesturen van Liedekerke en Ternat openden op zondag 21 oktober de gloednieuwe 100% natuurloop Liedekerke – Hertigembos ( SBZ Vlaamse Ardennen). De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Het parcours in Liedekerke - Hertigembos is de zesde 100% natuurloop in Vlaams-Brabant. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij...
foto porseleinhoen Luc Meert
De Vlaamse overheid investeert daarmee de komende vijf jaar ruim 600.000 euro in de duurzame bescherming van en het onderzoek naar vleermuizen. Voor diezelfde periode is ook 300.000 euro voorzien om het porseleinhoen beter te beschermen en een gezonde populatie van zeventig broedkoppels na te streven. ► Kom meer te weten over het SBP vleermuizen en het SBP porseleinhoen .
Eind 2015 keurde Vlaams minister Joke Schauvliege het soortbeschermingsplan ( SBP ) voor de grauwe kiekendief goed. Deze uitzonderlijk elegante roofvogel is al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw als regelmatige broedvogel uit Vlaanderen verdwenen. Sinds begin 2017 werken zes verschillende partners samen onder de vlag van ‘ Plan Kiekendief ’ om nieuw leefgebied te creëren voor deze soort in de open akkerplateaus in de Vlaamse Leemstreek. Deze...