Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit . De ideale gelegenheid om ons te herinneren aan het belang van de ongelooflijke verscheidenheid van het leven om ons heen dat ons voorziet van voedsel, geneesmiddelen, kleding en nog veel meer. ► Lees meer
Onder het motto ‘Kom uit je kot en ontdek onze topnatuur bij jou in te buurt’ organiseren de projectpartners van LIFE BNIP allerlei activiteiten. Er staan een aantal mooie wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur op het programma, die de deelnemers zelfstandig kunnen volgen via Routeyou. Ook kan je op 22 mei samen met een gids het LIFE Most-Keiheuvel projectgebied verkennen (onder voorbehoud van de geldende Coronamaatregelen)...
Knijpen otters hun neus dicht onder water? En waarom zwemmen ze niet onder bruggen door? Ontdek het geheime leven van otters in Vlaanderen aan de hand van de reizende tentoonstelling 'Olga de Otter'. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en verschillende partners werken samen om van Vlaanderen een heus otterparadijs te maken. Bezoek de expo bij jou in de buurt en leer er alles over! ► Ga naar de website van WWF voor extra informatie
foto Kraenepoel (c) VLM
Het natuurinrichtingsproject Kraenepoel kreeg op 24 februari een officieel startsein van de Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir. Het projectgebied is 54 ha groot en omvat de waterplas Kraenepoel en enkele aangrenzende percelen op het grondgebied van de gemeente Aalter. Via dit natuurinrichtingsproject wordt de Kraenepoel hersteld als veldvijversysteem. Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van...
 (foto (c) Bosgroep Kempen Noord)
In Hoogstraten werden uiterst zeldzame hoogveenrelicten hersteld. Hoogveen is één van de meest zeldzame natuurtypes in Vlaanderen. Het groeit bijzonder traag en is door veenontginning en andere invloeden bijna definitief verdwenen. Het gebied wordt aanzien als Europese topnatuur omdat het verschillende bijzondere soorten herbergt, extreem zeldzaam is en onomkeerbaar zou verdwijnen indien we niet ingrijpen. Daarom slaan Bosgroep Kempen Noord en...
foto Grote modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In april staan er een aantal acties gepland rond de soortenbeschermingsprogramma 's. In domein het Goorken te Arendonk voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een populatieonderzoek uit op grote modderkruiper. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start in april-mei met de bouw van een vispassage rond de Hoolstmolen op de Grote Nete in Balen. Dit is een prioritair op te heffen migratieknelpunt voor habitatsoorten zoals...
foto (c) provincie Antwerpen
Dankzij een geslaagde herinrichting voelen bijzondere vogels en vissen zich voortaan nog meer thuis in natuurgebied Krabbels in Zandhoven. De private eigenaars, de provincie, het Regionaal Landschap De Voorkempen, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen daarvoor de handen in elkaar. ► Lees meer op de website van de provincie Antwerpen
Vroeger was bijna heel Vlaanderen één grote natte zone, tegenwoordig zijn er amper wetlands of draslanden te vinden. Nochtans is dit ecosysteem ontzettend belangrijk voor veel kwetsbare soorten zoals de kamsalamander, maar ook als middel tegen klimaatverandering. In Dorent is Natuur en Bos van de Vlaamse overheid bezig met het aanleggen van een kersvers drasland, als onderdeel van het Sigmaplan. ► Bekijk het filmpje dat Onze Natuur maakte over...
Zwin jaarrapport
Vers van de pers: het Zwin natuurrapport 2018! Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het Zwin in 2018. Het is de eerste maal dat een dergelijk rapport verschijnt. In een fantastisch natuurgebied als het Zwin is er altijd wat te beleven. ► Lees meer
foto grauwe klauwier: Bernard Van Elegem
Jaarlijks houden vrijwilligers nauwlettend de evoluties bij van de broedvogels in Grenspark Kalmthoutse Heide. In 2020 waren de meest opvallende waarnemingen de grauwe klauwier en de oehoe. Voor de oehoe was het het eerste bevestigde broedgeval tot nu toe. De grauwe klauwier keerde na een jarenlange afwezigheid opnieuw terug. Lees meer
recent gerealiseerd geulenstelsel Hedwigepolder, (c) DEME
In 2020 zijn er grote werken gestart in de Hedwige-Prosperpolder. Zo werd er bijvoorbeeld begonnen aan een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Het afgelopen jaar werd daar maar liefst 1 miljoen m3 grond verzet! Daarnaast wordt ook een ringdijk aangelegd. Die beschermt het achterliggende land tegen het instromende Scheldewater. Maar er worden nog veel meer werken uitgevoerd. Het volledige overzicht vind je op de website van het Sigmaplan.
roerdomp (c) Luc Meert
Deze winter vertoeven vier tot zes roerdompen in het oostelijk deel van Paardeweide, een wetland op de linkerscheldeoever, op grondgebied van Wichelen en Berlare. Dit gebied werd met de Sigmawerken omgevormd tot een Niet-Tidale-Aantakking (NTA). Concreet betekent dit dat water bij hoogtij via de meest oostelijke sluis het gebied binnenstroomt en bij laagtij aan de westelijke kant via een vistrap opnieuw terugstroomt naar de Schelde. Het gebied...
Op 10 december 2020 is de akte voor het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek plechtig ondertekend. Na jaren van planvorming is dit een zeer belangrijke mijlpaal in het project. Niet alleen wisselt via deze akte meer dan 35 ha gronden in de vallei van de Zwarte Beek van eigenaar, maar evenzeer is het pad nu geëffend om volgend jaar met de inrichtingswerken uit het projectuitvoeringsplan Vallei op het terrein te kunnen starten. Met het...
De laatste tien jaar deed visdief het niet goed in het Natura 2000 -gebied in en rond de Antwerpse haven. In 2015 haalden we met 20 broedparen slechts 10% van het instandhoudingsdoel (208 broedparen) voor deze kwetsbare soort . Dankzij enkele beheermaatregelen , zoals de bouw van een kunstmatig broedeiland, steeg het aantal broedparen visdief tot wel 167 broedparen in 2019! De aantallen voor 2020 zijn op dit moment nog niet gekend. Eind deze...
Het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) stelde in het verleden reeds Potentiële Leefgebiedenkaarten op voor een aantal Europees en Vlaams prioritaire soorten. De kaarten combineren beschikbare kaartlagen (bv: biologische waarderingskaart , bodemkaart, etc) en gedetailleerde kennis over de specifieke ecologische eisen van elke soort . Er werd echter geen rekening gehouden met de actuele verspreiding van de soorten. Het INBO verfijnde nu...