65 projecten ontvangen Projectsubsidies Natuur 2018

11-10-2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege subsidieert 65 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 6,7 miljoen euro subsidies, waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar opnieuw verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om Europese natuurdoelen te halen.

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. Ze worden uitgevoerd door verschillende verenigingen, lokale overheden of privé-eigenaars. Die laatste zijn belangrijk. Waar vroeger vooral de vertrouwde spelers, zoals natuurverenigingen, aan de kar trokken, zijn sinds 2014 ook lokale overheden en privé-eigenaars betrokken. Ook zij zullen een flink aandeel van de geselecteerde projecten realiseren.

► Raadpleeg het overzicht van alle projecten.