Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gladde slang op Kalmthoutse heide

03-07-2019

In het kader van het soortenbeschermingsprogramma gladde slang werkt Natuur en Bos in verschillende grote natuurgebieden in Antwerpen en Limburg aan meer en beter geschikt leefgebied voor deze bijzondere soort. Een van de prioriteiten is om de plekken waar gladde slang voorkomt met elkaar te verbinden, bv. door boswegen te verbreden en ´slangenhopen´ aan te leggen. De gladde slang gebruikt deze hopen om te overwinteren en om op te warmen in de zon. Dergelijke maatregelen komen trouwens ook ten goede aan soorten als levendbarende hagedis, heivlinder en nachtzwaluw.

Natuur en Bos voert ook onderzoek uit naar de gladde slang. Zo worden sommige dieren voorzien van een zender. Dit verschaft meer inzicht in de manier waarop de Kalmthoutse Heide fungeert als leefgebied. Ook diverse partners dragen hun steentje bij. Zo werden er intussen negen projectsubsidies natuur verleend die belangrijk zijn voor gladde slang.

Meer weten?
Raadpleeg ecopedia voor meer informatie over de gladde slang
Bekijk het filmpje dat Plattelands TV maakte over de gladde slang