Natuurindicatoren 2019 verschenen

04-02-2020

Elk jaar actualiseert het INBO een aantal natuurindicatoren voor doelstellingen van het Vlaams en Europees beleid. In het Natuurindicatorenrapport worden de belangrijkste bevindingen samengevat. Dit jaar gaat daarbij speciale aandacht naar streefdoel 1 van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020: het verbeteren van de staat van instandhouding van de soorten en habitats van Europees belang in Vlaanderen. Ook streefdoel 5, het bestrijden van invasieve exoten, komt meermaals aan bod.

Lees meer