Nieuwe aankoopsubsidie lokale besturen

26-11-2020
foto (c) Erwin Derous

De nood aan beleefbaar groen dicht bij huis, in alle steden en gemeenten, wordt in coronatijden alsmaar duidelijker. De Vlaamse overheid voorziet extra middelen waarmee lokale besturen en provinciebesturen gronden kunnen aankopen voor bebossing. Samen realiseren we 4000 hectare extra bos tegen 2024!

Ga naar de website van Natuur en Bos voor het reglement en het aanvraagformulier