Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Start kweekprogramma vroedmeesterpad

15-10-2019
(c) INBO

Eind 2017 werd het soortenbeschermingsprogramma (SBP) vroedmeesterpad goedgekeurd. Dit SBP beoogt het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de soort: minstens twintig populaties met telkens minimaal tweehonderd roepende mannetjes. Uit analyse blijkt dat de bestaande populaties heel erg onder druk staan. Een aantal populaties bestaan nog maar uit slechts enkele roepende mannetjes. De kans op overleving van dergelijke populaties is heel beperkt, gezien de hoge mate van inteelt. Het SBP voorziet het bijplaatsen van dieren om de populatie te vergroten en ‘vers’ genetisch materiaal in te brengen.

Met behulp van het LIFE BNIP project werd een kweekprogramma opgestart, in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Afgelopen zomer werden larven verzameld uit Nederland, Wallonië en de resterende populaties in Vlaanderen. De verwachting is om volgend jaar de eerste dieren te kunnen uitzetten.