Ultieme poging om wilde hamster te redden

03-07-2019
Foto Rollin Verlinde - Vildaphoto

Begin juni werd in Widooie bij Tongeren een groep van 26 wilde hamsters uitgezet in hun natuurlijke habitat: het akkerland. De actie kadert in het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Hamster dat eind 2015 werd vastgesteld door toenmalig bevoegd minister Schauvliege. Vlaanderen draagt via dit type programma bij tot het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid coördineerde het project in nauwe samenwerking met enkele belangrijke (lokale) partners zoals De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV), lokale wildbeheereenheden, de hogeschool PXL, een werkgroep van experten, de landbouwsector en andere experten. Met deze uitzetting willen de initiatiefnemers het verdwijnen van de soort in Vlaanderen een halt toeroepen.

Lees meer