Vlaamse bosinventaris: resultaten van twee opeenvolgende edities

26-02-2020
(foto: Bos+)

Sinds 1997 volgt Natuur en Bos door middel van een herhaalde Vlaamse bosinventaris de toestand van het bos op. Het terreinwerk voor de tweede bosinventaris startte in 2009 en werd in 2019 afgerond. De inventarisaties tonen zeer duidelijk aan dat de bossen in Vlaanderen (openbaar en privé) volop in omvorming zijn. Het aandeel gemengde bestanden stijgt ten nadele van de homogene bestanden en inheems loofhout neemt toe. Waar Grove den vroeger in één op drie Vlaamse bosbestanden de hoofdboomsoort was, is dit nu slechts het geval in één op vier bestanden. Tussen beide meetcycli is in Vlaanderen ruim 10.000ha omgevormd, via actief beheer of spontaan.

(foto: Bos+)

Lees het volledige artikel door Leen Govaere in Bosrevue 83a, 1-14.