Projecten

Investeringssubsidies Natuur 2017

Ontdek de 53 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2016.

Oproep Investeringssubsidie Natuur 2017

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van Europese natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos waar te maken.

De Roste Muis, een voorbeeld van een investeringssubsidie natuur

In het Meetjeslands krekengebied wordt een oude kreekarm hersteld in het kader van de Europese natuurdoelen.

Investeringssubsidies Natuur 2016

Ontdek de 25 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2016.

Oproep ISN 2016

Via Investeringssubsidies Natuur-projecten wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opnieuw de kans bieden aan de privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen of bij te dragen tot de instandhouding van een Europees beschermde soort.

Investeringssubsidies Natuur 2015

Ontdek de 34 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2015.

QuickWin oproep 2011

De Vlaamse overleggroep lanceerde in 2011 een projectoproep voor IHD-QuickWin-projecten voor concrete realisaties op het terrein inzake de Europese natuurdoelstellingen.

Quick Win oproep 2012

De Vlaamse overleggroep lanceerde een projectoproep voor IHD-QuickWin-projecten voor concrete realisaties op het terrein.

QuickWin oproep 2013

In 2013 kregen 14 voorstellen groen licht van de Vlaamse overleggroep, om een stimulans te geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000.

Investeringssubsidies Natuur 2014

Een totaal van 28 voorstellen die een stimulans kunnen geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000, kregen groen licht van de Vlaamse overleggroep.