Wat is Natura 2000?

Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht…

Onderstaand filmpje geeft je een duidelijk beeld van wat Natura 2000 precies inhoudt. De filosofie van de Europese natuurdoelen wordt er in uitgelegd, maar ook de terminologie en trajecten die erbij horen.